Stadtliga Saison 2023/24

 

Tabelle

 Tabelle St7

Einzelwertung

 Einzelwertung St7

Spielberichte

Spielbericht St7

Spielbericht St6

Spielbericht St5

Spielbericht St4

Spielbericht St3

Spielbericht St2

 Spielbericht St1 231009 152029

Spielplan

stadtliga spielplan seite01

stadtliga spielplan seite02